QUYỀN LỢI DÀNH CHO CÁC DỰ ÁN KHU VỰC TÂY NGUYÊN!

QUYỀN LỢI DÀNH CHO CÁC DỰ ÁN KHU VỰC TÂY NGUYÊN!

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đăk Lăk (gọi tắt là “DLF1”) do công ty ICM quản lý, đã công bố thành lập vừa qua với sứ mệnh xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh và phát triển bền vững bằng các giải pháp gọi vốn đầu tư cho hệ sinh thái. 

Đến thời điểm hiện tại ICM và Quỹ DLF1 đã đi đến cuối gian đoạn 1 trong việc tuyển chọn, thẩm định và giải ngân vốn cho các dự án tiềm năng đầy triển vọng. Trong bối cảnh tỉnh và khu vực Tây Nguyên có rất nhiều dự án chưa được khai phá hết, chúng tôi quyết định triển khai đầu tư giai đoạn 2 (năm 2020) với quy trình tuyển chọn qua 4 bước. Thời gian tuyển chọn từ nay đến hết ngày 30/09/2020.

Hãy đăng ký, hoặc chia sẻ thông tin đến các dự án tiềm năng trong khu vực, bằng cách gửi hồ sư dự án trực tuyến qua cổng thông tin của Công ty quản lý quỹ ICM tại đây

Mọi thắc mắc cần giải đáp liên quan đến cuộc thi, vui lòng liên hệ:

Ông Phạm Hoàng Anh

Giám Đốc Chi Nhánh ICM khu vực Tây Nguyên

Email: anh.ph@innocapital.vn – Phone: 0905.035.986