ICM HỢP TÁC CÙNG VCCI CẦN THƠ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN HỆ SINH THÁI KN ĐMST KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ICM HỢP TÁC CÙNG VCCI CẦN THƠ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN HỆ SINH THÁI KN ĐMST KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nhằm hướng đến xây dựng và hoàn thiện các trụ cột của HST KN ĐMST Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, vừa qua ngày 25/06, ICM và Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác làm căn cứ để triển khai và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trên.


Ông Nguyễn Việt Đức – CEO ICM (đứng thứ 4 từ trái sang) và Ông Nguyễn Phương Lam – Giám đốc VCCI Cần Thơ (đứng thứ 5 từ trái sang) đại diện ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ICM và VCCI Cần Thơ

Theo đó, với chuyên môn, kinh nghiệm về xây dựng hạ tầng vốn đầu tư và ươm tạo các dự án khởi nghiệp, cùng mạng lưới đối tác rộng rãi trong khu vực và thế giới, ICM sẽ là đối tác chính của VCCI Cần Thơ trong việc triển khai các giải pháp về vốn, ươm tạo/đào tạo doanh nghiệp, kết nối giải pháp công nghệ cho cộng đồng doanh nghiệp SME, doanh nghiệp khởi nghiệp tại ĐBSCL, đồng thời kết nối mạng lưới đối tác trong khu vực và trên thế giới đến với HST.

Từ phía VCCI Cần Thơ, với sự thấu hiểu về đặc thù và nhu cầu của HST KN ĐMST ĐBSCL, mạng lưới đối tác tại địa phương cùng kinh nghiệm và uy tín được xây dựng hơn 30 năm qua, VCCI Cần Thơ sẽ là đối tác chính của ICM trong việc đưa các giải pháp về ươm tạo, công nghệ và vốn đầu tư từ ICM đến cộng đồng doanh nghiệp SMEs, doanh nghiệp Startup đến tại 13 tỉnh/thành Đồng bằng sông Cửu Long, lan tỏa mô hình hợp tác này đến rộng rãi các tỉnh/thành trong khu vực.

Tham gia Lễ ký kết còn có sự hiện diện của đại diện chương trình Phát triển Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo quốc gia (NISD – SVF) cùng đại diện Công ty ChatWork (Nhật Bản), hai đơn vị sẽ cùng đồng hành và phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp SMEs và Startup trong khuôn khổ hợp tác được ký kết.

Phát biểu về sự kiện này, ông Nguyễn Việt Đức  – CEO ICM cho rằng “Mối quan hệ hợp tác giữa ICM và VCCI Cần Thơ xuất phát từ sự tương đồng về đối tượng thụ hưởng của cả hai bên là doanh nghiệp SMEs, doanh nghiệp Startup, và mong muốn phát triển toàn diện  HST KN ĐMTST Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long với các trụ cột: ươm tạo, nguồn vốn, công nghệ và kết nối với hệ sinh thái ĐMST khu vực và quốc tế.” Ông cũng cho biết sau Lễ ký kết hợp tác sẽ là một loạt các chương trình và hành động cụ thể được hai bên phối hợp thực hiện để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.